Reforma de edificio de 8 vivendas

En construción
Ano 2021

 

Cliente:

Privado

Superficie:

1.430,00 m2

Arquitectos:

Diego Díaz Mosqueira

Gustavo Figueira Serrano

Renders:

Ángel Monteoliva

Ubicación:

Carballo, España

 

Reforma de edificio de 8 vivendas en Carballo

Trátase dun edificio existente de 8 vivendas construído a finais dos anos 90 no núcleo urbano de Carballo. Na actualidade, o edificio está prácticamente rematado, coas vivendas distribuídas, pero sen ter rematados os acabados. A nosa intervención baséase en 3 accións:

 

REDISTRIBUCIÓN

En determinadas vivendas buscamos unha redistribución que se adapte ás necesidades actuais do cliente.

 

REACONDICIONAMENTO

Preténdese unha reforma que consiste na mellora das condicións de eficiencia enerxética das vivendas mediante un incremento do illamento da envolvente e da eficiencia das instalacións de climatización.

 

REMATES

As vivendas son redeseñadas con novos materiais de acabado para chans, paredes verticais e teitos.