Mercado e edificio multiusos

Concurso
Ano 2020

 

Arquitectos:

Diego Díaz Mosqueira

Gustavo Figueira Serrano

Renders:

Bump Estudio

Ubicación:

Sanxenxo, España

 

FLEXIBILIDADE E DINAMISMO

O proxecto propón un edificio multifuncional que non só servirá como mercado de abastos, aparcadoiro e centro multiusos, senón que tamén mellorará o entorno urbano e a sustentabilidade da área, asegurando viabilidade económica e un desenvolvemento construtivo eficiente.

 

Adecuación do Entorno Urbano

Proponse transformar a Rúa de Madrid nun nexo semipeonil para mellorar o urbanismo e a accesibilidade, priorizando aos peóns sobre os vehículos. Esta intervención busca humanizar a rúa, engadindo vexetación e mellorando a comunicación entre edificios singulares como o Concello de Sanxenxo, o Pazo dos Duques de Patiño, o Mercado de Abastos e, no futuro, o Auditorio Emilia Pardo Bazán. Tamén se mellorará a conexión entre espazos públicos como praias e parques, creando un corredor atractivo que incrementará o fluxo de persoas e revalorizará o mercado e o seu entorno inmediato.

 

Relación do Edificio co Entorno Urbano

O deseño do mercado busca integrarse co espazo público, permitindo que o mercado se estenda cara o exterior. A Rúa de Madrid será un espazo público que dará lugar a unha praza fronte ao mercado, facilitando a interacción entre o interior e o exterior do edificio. Ademais, proponse mellorar o calexón na fachada Leste, ampliándoo e dándolle maior iluminación para que funcione como acceso e conector transversal entre rúas.

 

Concepto

O concepto do novo edificio é crear un espazo fluído e intuitivo, aproveitando ao máximo o lugar onde se sitúa. A proposta enfatiza a luz, as vistas, a sustentabilidade e o confort, cunha fachada que combina módulos opacos, translúcidos e transparentes. A planta baixa do edificio, concibida como un zócalo sólido, revístese de granito, mentres que as plantas superiores presentan unha mestura de materiais máis lixeiros, controlados por lamas verticais de madeira para mellorar o confort interior.

 

Imaxe do Edificio

A fachada do edificio está deseñada para maximizar a entrada de luz natural, proporcionar vistas e asegurar a sustentabilidade e o confort. A planta baixa presenta unha fachada opaca de granito que se relaciona co pavimento do espazo público. As plantas superiores, máis lixeiras, combinan materiais opacos, translúcidos e transparentes, con lamas de madeira para filtrar a luz solar. As terrazas, revestidas con granito, crean unha imaxe harmónica e integrada.

 

Programa

A distribución do programa nas plantas do edificio organízase cos usos máis públicos nas plantas baixas e os máis privados nas altas, exceptuando o restaurante na última planta. Os espazos diáfanos centrais permiten unha organización fluída e dinámica, adaptada a diversos usos. Nos sotos sitúanse o aparcadoiro público e a zona de carga e descarga, conectados por unha rampla para vehículos e un núcleo de comunicacións para peóns.

 

Sustentabilidade

O proxecto inclúe diversas estratexias para asegurar a sustentabilidade do edificio. Prevese o uso de materiais locais e sostibles, así como sistemas de eficiencia enerxética e xestión de residuos. A fachada, con lamas de madeira e materiais translúcidos, está deseñada para optimizar o control solar e mellorar o confort interior, reducindo a necesidade de climatización artificial.

 

Viabilidade Económica

A análise económica do proxecto asegura que o custo de construción e mantemento do edificio será compensado polos beneficios que xerará. Espérase que o novo mercado e as instalacións asociadas atraian a un gran número de visitantes e usuarios, incrementando así os ingresos do municipio.

 

Desenvolvemento Construtivo

O desenvolvemento construtivo do proxecto planificouse para minimizar o impacto no entorno e asegurar unha construción eficiente. Priorizase o uso de técnicas construtivas modernas e materiais de alta calidade para garantir a durabilidade e sustentabilidade do edificio. Ademais, a organización do espazo facilita a súa adaptación a futuras necesidades ou ampliacións.