Xunta de Galicia en Ourense

Concurso
Ano 2022

 

Arquitectos:

Diego Díaz Mosqueira

Gustavo Figueira Serrano

Alba Álvarez Vázquez

 

Renders:

Bump Estudio

 

Ubicación:

Ourense, España

 

XUNTA DE GALICIA EN OURENSE

 

Identidade

A nova sede da Xunta de Galicia en Ourense está concibida como un fito que encarna os valores e aspiracións da rexión. O edificio pretende servir como unha manifestación física da presenza institucional e autoridade da Xunta, ao mesmo tempo que proxecta unha imaxe acolledora e accesible. Está deseñado para ser un icono cívico, simbolizando o compromiso co servizo público, a innovación e a sustentabilidade.

Para conseguir isto, a arquitectura incorpora elementos que resoan coa cultura e o patrimonio local, garantindo que o edificio non só sexa un espazo funcional, senón tamén unha fonte de orgullo para a comunidade. O deseño enfatiza a transparencia e accesibilidade, reflectindo a dedicación do goberno á apertura e ao compromiso cos seus cidadáns.

 

Deseño e Volumetría

O edificio conceptualízase como un volume único cuberto por unha dobre pel que dinamiza e eleva a fachada. Esta dobre pel crea a sensación de múltiples volumes verticais, rompendo a linealidade horizontal e outorgando unha escala máis amigable. Os volumes proxéctanse a diferentes alturas e córtanse en diagonal, xerando cubertas inclinadas para a captación de luz e enerxía solar. A planta baixa é máis transparente, fomentando unha aproximación clara e aberta ao edificio.

 

Eficiencia Enerxética

O edificio incorpora varias solucións técnicas para a eficiencia enerxética:

  • Sistema de Iluminación: Un sistema centralizado de xestión de iluminación LED de baixo consumo, adaptado ás condicións de luz natural.
  • Climatización: Uso dun sistema de climatización de baixas velocidades de aire, eficiente en consumo enerxético.
  • Xestión de Residuos: Sistema eficiente con almacenamento de residuos orgánicos para compostaxe.
  • Ventilación: Sistemas de ventilación de última xeración para manter alta calidade do aire interior.
  • Enerxía Xeotérmica: Aproveitamento das condicións do subsolo de Ourense para unha climatización sostible.
  • Cuberta e Fachada: Deseñadas en branco para evitar a absorción de calor, favorecendo a ventilación natural e minimizando o consumo enerxético.

O uso de materiais reciclados e industrializados, xunto con estratexias pasivas e activas, contribúen á autosuficiencia enerxética do edificio, aliñándose con certificacións como LEED, WELL e BREAM.

 

Construción en Madeira

A construción do edificio baséase na madeira de piñeiro local (Pinus radiata) dos bosques de Galicia, o que reduce a pegada de carbono e optimiza o proceso construtivo. A madeira é un material con emisións negativas de carbono, almacenando CO2 durante o crecemento das árbores. A cimentación utiliza unha menor cantidade de formigón, substituíndo o cemento por materiais cementosos complementarios de orixe non fósil.

 

Modelo de Construción Industrializado

O modelo construtivo combina técnicas tradicionais con tecnoloxía avanzada, promovendo a artesanía local e a sostibilidade. A estrutura lixeira de madeira reduce e optimiza a cimentación necesaria.

 

Organización e Espazos do Edificio

O deseño interior organízase para proporcionar espazos de traballo de calidade, con especial énfase na luz natural e a vexetación. Os espazos de traballo teñen luz difusa a través da dobre pel da fachada e lucernarios, cun espazo central aberto que recibe luz natural. Priorízase a flexibilidade e funcionalidade, creando zonas diáfanas adaptables a diversas necesidades.

 

Ecosistema do Proxecto

O proxecto combina estratexias bioclimáticas pasivas e activas, como recuperadores de calor, pozos xeotérmicos e cubertas con placas fotovoltaicas. Estas solucións buscan un consumo enerxético case nulo ou negativo. A madeira local e outros produtos de quilómetro 0 reducen significativamente a pegada de carbono do edificio.

 

Sustentabilidade e Benestar

A cuberta do edificio integra 3,300 paneis fotovoltaicos de última tecnoloxía que xeran o 25% da enerxía necesaria. O sistema de iluminación LED de baixo consumo e a climatización eficiente complementan a estratexia enerxética. Foméntase a ventilación natural, aproveitando as augas pluviais e utilizando materiais reciclados para unha construción sostible.

 

Conciliación e Espazos Flexibles

O edificio inclúe espazos para a conciliación familiar, como unha gardería, sala de lactación, comedor, ximnasio e áreas flexibles para a interacción. As alturas interiores e a distribución de luz natural contribúen a un ambiente de traballo saudable e eficiente.

En resumo, a nova sede da Xunta de Galicia en Ourense proxéctase como un edificio icónico, sostible e eficiente, cun forte compromiso coa Axenda 2030 e a utilización de materiais locais e sostibles, destacando especialmente o uso da madeira.