Galería de Arte Manuel Facal

Ano 2023

 

Arquitectos:

Diego Díaz Mosqueira

Gustavo Figueira Serrano

 

Renders:

Bump Estudio

 

Localización:

Carballo, España

 

Galería de arte Manuel Facal

Manuel Facal é un destacado artista contemporáneo orixinario de Galicia, cuxa obra foi recoñecida tanto a nivel nacional como internacional. Facal caracterízase polo seu enfoque na exploración de grandes formatos e a súa profunda interacción co espazo e a luz. O seu traballo, que abarca pintura, escultura e instalacións, defínese por unha sensibilidade única que busca transformar e dialogar co entorno. Ao longo da súa carreira, Facal desenvolveu un estilo distintivo que combina técnicas tradicionais con innovacións contemporáneas, creando pezas que non só se contemplan, senón que se experimentan.

Facal foi protagonista de numerosas exposicións en prestixiosas galerías e museos, e a súa obra foi obxecto de estudo e admiración por críticos e coleccionistas. A súa capacidade para captar a esencia das paisaxes e a luz de Galicia, e a súa habilidade para traducir esas experiencias en arte, gañáronlle un lugar prominente no panorama artístico actual. A creación dun espazo dedicado á súa obra en Carballo non só é unha homenaxe ao seu legado, senón tamén unha oportunidade para achegar a súa arte á comunidade e aos visitantes de todo o mundo.

O proxecto de intervención no edificio para a Fundación Manuel Facal en Carballo céntrase en transformar o espazo existente nun Centro de Arte Contemporánea que reflicta e celebre a obra do artista Manuel Facal.

O deseño busca maximizar a amplitude visual e a continuidade espacial. Na planta semisoto proponse crear unha sala de exposicións diáfana. Isto non só facilitará unha maior superficie para exposicións, senón que tamén permitirá unha mellor apreciación das obras de Facal nun ambiente máis aberto e libre de obstáculos.

O acceso principal ao edificio manterase desde a fachada principal na Rúa do Sol, cunha recepción situada no portal do edificio que funcionará como antesala do espazo expositivo. Crearase unha conexión visual e física entre as plantas baixa e semisoto mediante un espazo aberto a dobre altura, que permitirá unha mellor entrada de luz natural ao semisoto e, ao mesmo tempo, unha comunicación fluída a través dunha escaleira e un ascensor exterior, que conectarán todas as plantas do volume principal.

O deseño considera fundamental o uso da luz natural. A creación dun espazo aberto a dobre altura entre a planta baixa e o semisoto non só mellora a iluminación do semisoto, senón que tamén crea unha experiencia espacial máis dinámica e agradable, acorde coa sensibilidade artística de Facal, cuxa obra adoita dialogar co entorno e a luz.

A necesidade de espazos amplos e diáfanos derívase directamente das características da obra de Manuel Facal, que require un entorno onde as pezas poidan ser apreciadas sen restricións visuais. Facal, coñecido polo seu traballo en grandes formatos e a súa exploración da relación entre a arte e o espazo, verá a súa obra resaltada nun entorno que permita unha apreciación integral e sen interrupcións.

O deseño do edificio, co seu énfase na luz natural, complementa este aspecto, creando ambientes onde a luz varía e se transforma ao longo do día, interactuando coas obras de arte e cambiando a percepción do espazo e das pezas expostas.

En conclusión, a intervención arquitectónica no edificio da Fundación Manuel Facal en Carballo non só busca adecuar o espazo ás necesidades funcionais dun centro de arte contemporánea, senón que tamén se esforza por reflectir e resaltar a obra do artista Manuel Facal. Mediante o deseño de espazos abertos, a optimización da luz natural, e a elección coidadosa de materiais, o proxecto pretende crear un entorno onde a arte e o espazo dialoguen de maneira fluída e harmoniosa, proporcionando aos visitantes unha experiencia enriquecedora e envolvente.