Centro Nacional de Tecnoloxías do Envase

Concurso
“1º PREMIO”
Ano 2022

 

Arquitectos:

Diego Díaz Mosqueira

Gustavo Figueira Serrano

Alba Álvarez Vázquez

Colaboradores:

SOG Design

Renders:

Bump Estudio

Ubicación:

Calahorra, España

 

CNTE. Centro Nacional de Tecnoloxías do Envase

O proxecto para o “Centro Nacional de Tecnoloxías do Envasado (CNTE)” reflicte os conceptos de arquitectura sostible e modular, deseñado para ser un referente no campo da tecnoloxía do envasado. A idea central do proxecto é a implementación dun módulo de 10×10 metros, que é prefabricado e adaptable a diversas condicións ambientais. Este enfoque modular non só mellora a eficiencia enerxética mediante a integración de solucións innovadoras como paneis solares e lucernarios, senón que tamén proporciona flexibilidade en termos de expansión e adaptación futura.

A proposta caracterízase pola creación dun volume e unha forma final que emerxen da repetición deste módulo. Esta estratexia resulta nunha envolvente arquitectónica unificada que encapsula todo o programa do edificio baixo unha mesma cobertura. Entre as características máis distintivas do deseño atópanse as liñas diagonais que percorren as cubertas e fachadas, así como o gran patio central aberto que incorpora luz natural e vexetación no espazo, fortalecendo a conexión entre o interior do edificio e a paisaxe natural circundante.

Un dos principais obxectivos desta proposta é crear uns espazos de traballo de calidade con especial interese en achegar benestar aos usuarios. As zonas de obradoiros de planta baixa dispoñen de luz natural difusa, tanto a través da dobre pel de fachada como dos lucernarios orientados ao norte da cuberta. Os propios espazos centrais dos obradoiros proxéctanse abertos para recibir ambas luces e ponse especial interese na vexetación como elemento predominante. A planta primeira relaciónase coa vexetación do patio central, así como cos espazos naturais no entorno da parcela, establecendo unha relación visual co entorno natural próximo, orientándose cara a Los Agudos na fachada oeste, así como cara a ribeira do Ebro no leste. No interior coidase o detalle dos acabados e mantéñense as instalacións e forxados á vista, mostrando a esencia construtiva do edificio. Unha nova xeración de espazos de traballo que aposta pola calidez e sustentabilidade da madeira con sistemas altamente industrializados.

O proxecto adopta un enfoque lonxitudinal no seu deseño, o que facilita unha comunicación fluída e a interconexión entre os distintos espazos multidisciplinares dentro do edificio. Integráronse estratexias tanto pasivas como activas para mellorar a eficiencia enerxética, incluíndo a recollida e utilización de auga de chuvia e o uso extensivo de materiais sostibles como a madeira. Este enfoque integral e holístico conduce á creación dun edificio cunha pegada de carbono mínima, que aspira a un consumo enerxético case nulo ou incluso negativo.

No aspecto do paisaxismo, o proxecto pon un énfase especial na integración da vexetación, tanto no interior como no exterior do edificio. Isto non só mellora a calidade do aire e a biodiversidade local, senón que tamén realza a estética xeral do espazo. Prestouse unha atención meticulosa á mobilidade sostible e á creación dun entorno laboral que promova a saúde e a colaboración entre os usuarios.

O Centro Nacional de Tecnoloxías do Envasado, incorpora innovacións tecnolóxicas avanzadas e mostra un profundo respecto polo medio ambiente en cada aspecto do seu deseño e construción. Este proxecto non só atende ás necesidades funcionais e estéticas dun edificio moderno, senón que tamén pon un forte énfase na responsabilidade ecolóxica e a sostibilidade a longo prazo.

Este enfoque innovador reflíctese en cada elemento do deseño, dende a elección dos materiais ata a configuración do espazo. A modularidade do proxecto non é só unha cuestión de eficiencia construtiva, senón que tamén representa un compromiso coa flexibilidade e a adaptabilidade a futuras necesidades e cambios tecnolóxicos. O uso de tecnoloxías de vangarda e materiais sostibles subliña o compromiso do proxecto co medio ambiente, mentres que o seu deseño centrado no usuario garante un entorno de traballo produtivo e agradable.

En resumo, é un proxecto que destaca pola súa innovación, sostibilidade e adaptabilidade. Representa un avance significativo no campo da arquitectura sostible, demostrando que é posible crear espazos que sexan tanto funcionalmente eficientes como esteticamente agradables, sen comprometer os principios de sostibilidade e responsabilidade ambiental.