Centro social en Vigo

Concurso

“1º ACCESIT”

Ano 2023

 

Arquitectos:

Diego Díaz Mosqueira

Gustavo Figueira Serrano

Alba Álvarez Vázquez

Jimena González Verdía

 

Renders:

Bump Estudio

 

Ubicación:

Vigo, España

 

CENTRO SOCIAL EN VIGO

 

IDENTIDADE

O edificio concíbese como un icono arquitectónico cunha identidade representativa. O noso obxectivo é que se converta nunha referencia na cidade, proporcionando unha imaxe amigable e acorde coa súa función. A estrutura busca destacar e ser recoñecida polo seu deseño innovador e moderno, achegando un valor estético significativo ao entorno urbano.

 

EFICIENCIA ENERXÉTICA

A eficiencia enerxética é o principal obxectivo desta proposta. A través dunha combinación de estratexias activas e pasivas, buscamos crear un edificio autosuficiente con cero emisións de CO2 e un consumo enerxético mínimo. Isto permitirá obter as certificacións de sustentabilidade máis destacadas, asegurando un impacto ambiental positivo e un uso eficiente dos recursos.

 

ESTRUTURA E DESEÑO

Partindo da base de que o edificio é unha rehabilitación, o punto de inicio é un edificio existente con planta cadrada e forma cúbica. Proponse eliminar os pechamentos actuais e crear unha nova fachada sen voadizos, con grandes xanelas que aumenten a entrada de luz natural. Isto resulta nun volume cúbico limpo e claro.

 

SEGUNDA PEL

A este volume engádeselle unha segunda pel exterior, inclinada para orientar a súa cuberta cara ao sur e maximizar a captación de enerxía solar mediante paneis fotovoltaicos. As fachadas desta pel exterior están equipadas con lamas verticais en diagonal para mellorar o control solar e lumínico. Este deseño dinámico rompe co monolitismo do volume orixinal, proporcionando unha imaxe innovadora e representativa.

 

MATERIAIS

A elección de materiais é crucial para lograr unha imaxe de calidade. A pel exterior será de material translúcido, permitindo a entrada de luz natural controlada. Os tons claros dominan tanto no exterior como no interior, creando unha imaxe elegante e moderna. O espazo entre as dúas fachadas optimiza as condicións térmicas e de confort, actuando como acumulador de calor no inverno e como elemento de refrixeración no verán.

 

ACCESIBILIDADE

O acceso principal ao edificio realízase pola planta baixa, que se rebaixou ao nivel do espazo público para mellorar a accesibilidade. A eliminación dun aparcadoiro na fachada suroeste permite crear unha praza pavimentada e axardinada, mellorando a chegada ao edificio.

 

CONEXIÓN CO ENTORNO

O entorno inmediato do edificio reconfigúrase para integrar mellor o espazo urbano, eliminando o aparcadoiro da Praza Orencio Pérez González e creando un espazo pavimentado e axardinado que actúa como antesala ao edificio. Este enfoque busca enriquecer a imaxe do entorno e facilitar o acceso, mantendo unha conexión clara e directa co espazo público.

 

CUBERTA

A cuberta é transitable e axardinada, equipada con placas solares que cobren o 110% das necesidades enerxéticas do edificio. Este espazo concíbese como un xardín onde os usuarios poden relaxarse, contribuíndo ao benestar xeral.

 

LUZ NATURAL E VEXETACIÓN

A luz natural e a vexetación autóctona de baixa demanda de auga son elementos clave no deseño interior, proporcionando benestar e confort aos usuarios. Os acabados en madeira contrastan co formigón visto, creando un ambiente cálido e acolledor. Os espazos centrais ao redor da escaleira permiten a entrada de luz aérea, enriquecendo o interior con dobres alturas e vistas abertas.

 

FLEXIBILIDADE E CONFORT

O deseño flexible do espazo central facilita a adaptación a diversas necesidades, promovendo a interacción e a colaboración entre os usuarios. A combinación de vexetación e tecnoloxía avanzada asegura un ambiente sustentable e saudable.

 

MOBILIDADE INTERNA

As plantas están conectadas por escaleiras e ascensores convencionais, así como pola escaleira central, promovendo unha mobilidade saudable dentro do edificio. A inclusión de luz natural nos espazos de comunicación mellora o benestar dos usuarios e reduce o uso de ascensores.