Centro Nacional Tecnoloxías do Envase

Concurso
“1º PREMIO”
Ano 2022

 

Arquitectos:

Diego Díaz Mosqueira

Gustavo Figueira Serrano

Alba Álvarez Vázquez

Colaboradores:

SOG Design

Renders:

Bump Estudio

Ubicación:

Calahorra, España

 

CNTE

O ENVASE, o punto de partida dun proxecto que nace dunha idea moi sinxela e evoluciona ata acadar parámetros arquitectónicos, funcionais, construtivos e de sustentabilidade óptimos. Este “envase” transfórmase nun módulo sostible que, mediante a súa repetición, dá a forma definitiva ao edificio, englobando todo o programa baixo un mesmo teito e procurando unha clara relación coa vexetación e a natureza do contorno introducíndoo no seu interior. A través dun amplo patio central que funciona como nexo entre o eixo transversal, que une o edificio e o seu contorno, e o eixo lonxitudinal, que comunica todas as zonas do edificio.
A luz natural, a vexetación, as grandes áreas de traballo, os espazos abertos para a interacción social, o descanso e a conciliación familiar, a calidez da construción de madeira e mesmo os grandes espazos verdes do entorno que rodean o edificio, son os puntos clave dunha proposta que busca non ser un simple edificio de traballo, senón un lugar no que favorecer o benestar e a comodidade dos seus usuarios. Tamén aposta por unha construción baseada na interpretación dos métodos tradicionais en combinación coa tecnoloxía máis avanzada a través dunha proposta vangardista e sostible onde destaca a madeira, a construción modular, con sistemas prefabricados e industrializados que a fan máis eficiente, flexible, fácil de expandir e económico. A través dunha serie de estratexias activas e pasivas, créase un edificio sustentable, autosuficiente, de emisión cero e cun claro carácter bioclimático.
En definitiva, preténdese que o novo edificio do Centro Nacional de Tecnoloxías de Embalaxe sexa un referente a nivel arquitectónico, tecnolóxico e de sustentabilidade, converténdose así no icono da “Fundación Ciudad del Envase y el Embalaje”.