EUROPAN 17. Larvik (NO)

Ano 2023

 

Arquitectos:

Diego Diaz Mosqueira

Gustavo Figueira Serrano

Alba Álvarez Vázquez

Jimena González Verdía

 

Renders:

Bump Estudio

 

Localización:

Larvik, Norway

 

Topography for life

A visionaria proposta de Larvik harmoniza o centro da cidade e o porto, integrando a vitalidade urbana coa tranquilidade da natureza. O noso deseño fai fincapé na sustentabilidade, o respeto polo patrimonio e a participación comunitaria. O innovador Harbour Gate Hub, feito a partir de madeira sostible, forxa un vínculo vibrante entre o parque e o animado porto. A biblioteca, situada no corazón verde da cidade, convértese nun espazo comunitario flexible que conecta coa natureza. As melloras nas estradas a curto prazo e a transformación, a longo prazo, nun corredor verde, reflicten o noso compromiso cun futuro sostible, interconectado e vibrante para Larvik.